Gaur egun

Gasolinoa gaur egun arazo larriak izaten ari ditu ekonmiaren alde. Pertsonek ez dutelako lehen bezala erabiltzen adibidez edo inflazioarengatik